Environmental Project Management

Пазарно проучване

За определяне на прогнозната стойност и изпълнение на СМР: „Изграждане на охранителна ограда за фаза 2 от експлоатацията на Регионално депо за обезвреждане на твърди битови отпадъци, генерирани от общините Костинброд, , Божурище, Годеч, Драгоман, Своге ,Сливница”