Environmental Project Management

Контакти

Енвайранментал Проджект Мениджмънт АД

1839 София, бул. "Челопешко шосе" № 36, фирмена сграда на Кордеел България ЕАД, етаж 1, направление Дъщерни дружества
тел.: +359 2 4896757
факс: +359 2 4896756
инж. Иво Трингов, изпълнителен директор
email: office [ at ] epm-bg [dot] com

 

КОСТИНБРОД ЕКО АД – адрес за кореспонденция и контакти

1839 София, бул. "Челопешко шосе" № 36, фирмена сграда на Кордеел България ЕАД, етаж 1, направление Дъщерни дружества
тел.: +359 2 4896757
факс: +359 2 4896756
Мобилни телефони: +358 885 562 635
За контакт: инж. Теодора Вълчева, изп директор, инж. Иво Трингов, изпълнителен директор
email: t.valcheva [ at ] epm-bg [dot] com