Environmental Project Management

Профил на купувача "Костинброд еко" АД

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Тук можете да намерите Описание на обществените поръчки, възлагани от "Костинброд еко", обявени през 2018 г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "КОСТИНБРОД ЕКО" АД

 

Приключени обществени поръчки отворени през 2018 г.:

 • „Доставка чрез покупка на стандартно дизелово гориво /евродизел/ с 0,001 % съдържание на сяра и съдържание на биодизел минимум 6% за работата на технологичната механизация на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд”

  • Документация за участие 06.06.2018 г.
  • Обявление на процедура 06.06.2018 г.
  • Проект на договор 06.06.2018 г.
  • Технически спецификации 06.06.2018 г.
  • Образци 06.06.2018 г.
  • СЪОБЩЕНИЕ!

   Съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на стандартно дизелово гориво /евродизел/ с 0,001 % съдържание на сяра и съдържание на биодизел минимум 6% за работата на технологичната механизация на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд”, обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, се удължава до 11.07.2018 г. – 17:00 часа.

   Разглеждането и оценяването на получените оферти до определения срок, ще се извърши на 12.07.2018 г. от 11:00 часа на адрес: 1839 София, ул. „Челопешко шосе” № 36, фирмена сграда на Кордеел България, приемна етаж 1.

  • СЪОБЩЕНИЕ!

   Разглеждането и оценяването на получените оферти до определения срок, ще се извърши на 13.07.2018 г. от 11:00 часа на адрес: 1839 София, ул. „Челопешко шосе” № 36, фирмена сграда на Кордеел България, приемна етаж 1.

  • Протокол от заседание на комисия 16.07.2018 г.
  • Сключен договор с избрания доставчик 26.09.2018 г.