Environmental Project Management

Профил на купувача "Костинброд еко" АД

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Тук можете да намерите Описание на обществените поръчки, възлагани от "Костинброд еко".

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "КОСТИНБРОД ЕКО" АД

 

Приключени процедури: