Environmental Project Management

Профил на купувача "Костинброд еко" АД

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Тук можете да намерите Описание на обществените поръчки, възлагани от "Костинброд еко", обявени през 2018 г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "КОСТИНБРОД ЕКО" АД

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА 2020 г.:

  • "„Доставка на дизелово гориво, необходимо за обслужване на механизацията и експлоатацията на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман», в землището на с. Богьовци, местност «Гоняреви падини», Община Костинброд”"