Environmental Project Management

Регионално депо за отпадъци

"Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман" е разположено на около 12 км от град Костинброд, по Ломско шосе, II-81, в землището на с. Богьовци, община Костинброд.

"Костинброд Еко" АД е дружеството, което трябва да осигури обществената услуга законосъобразно обезвреждане на неопасните отпадъци, генерирани в общините от регион Костинброд и то е оператор на депото. Затова на оператора "Костинброд Еко" АД е издадено от МОСВ комплексно разрешително КР- 399/НО от 03-09-2010 година, влязло в сила от 01-10-2010 година.

Работното време на депото е от 08-30 до 17:30 часа. Работи се на петдневна работна седмица. Създадена е организация за приемане на отпадък в извънработно време, включително и в събота и неделя, през светлата част на деня без предварителна договорка.

Image020 PB070012 PB070013 PB070014 PB070018

 

Дружеството разполага със следната пътно-строителна механизация:

  • Челен товарач,тип КАТЕРПИЛАР 983G, година на производство 2007 – за зимно почистване, разриване на отпадъците и на пръстта за ежедневно запръстяване;
  • Компактор, тип БОМАГ BC772 32, 35 тонен, година на производство 2006 – за уплътняване на отпадъците
  • Багер КАТЕРПИЛАР 320 SN, година на производство 2006, за изкопаване на земни маси за запръстяване и временна рекултивация.
  • Отпадъците се регистрират с автомобилна електронна везна, с обхват 60 тона, клас на точност III, стойност на деление 20 кг, тип рампа, оборудвана с компютърна система.

PB070011 PB070015 compactor P9280074